1. Informacja o administratorze i przetwarzaniu danych osobowych:
      1. Za­wia­da­mia­my, że ad­mi­ni­stra­to­rem Pań­stwa da­nych oso­bo­wych poda­nych w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym na stro­nie https://www.polhouse.com.pl/index.php/kontakt/ jest POLHOUSE Zakład Remontowo-Budowlany z sie­dzi­bą w Sosnowcu, ul. A.Grottgera 6/3. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego ABI / IOD na adres rodo@polhouse.com.pl. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych.
      2. Informujemy, że Państwa zgoda dotycząca akceptacji informacji o administratorze i przetwarzaniu danych użytych podczas przesyłania formularza kontaktowego na stronie https://www.polhouse.com.pl/index.php/kontakt/ może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego ABI/IOD rodo@polhouse.com.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.