Nigeria

Dlaczego warto budować w Nigerii?

Nigeria potrzebuje natychmiast wybudować 17 milionów nowych domów. Duża część spośród 170 milionów mieszkańców kraju szybko przenosi się do miast. Rząd przeznacza na infrastrukturę coraz większe sumy ze sprzedaży ropy naftowej, a zaniedbane przez lata transport, energetyka czy budownictwo mieszkaniowe zyskują wsparcie również przez inwestycje zagraniczne. Przez ostatnie lata, odbudowa infrastruktury notuje ciągły wzrost: 12.4% w 2012 roku, 10% w 2013 i 9.5% w 2014. W 2014 roku najszybciej rozwijały się pod-sektory: infrastruktura transportowa (67.2%), budownictwo mieszkaniowe (41.2%) oraz infrastruktura energetyczna (32.8%). Nigeria jest największym producentem cementu w Afryce subsaharyjskiej i trzecim po Algierii i Egipcie producentem w całej Afryce. Główni producenci cementu, Dangote, Lafarge, Unicem & Bua zamierzają zwiększyć krajową produkcję do 25 milionów ton rocznie, co uczyni z Nigerii eksportera cementu. Akiko Dangote, właściciel największych nigeryjskich cementowni, dostarcza ponad 60% cementu w kraju. Jest też oficjalnie najbogatszym biznesmenem w Afryce z fabrykami w 16 krajach.

Nigeria – najszybciej rozwijająca się gospodarka w Afryce

Nigeria prześcignęła w kwietniu 2014 Republikę Południowej Afryki i osiągnęła status najszybciej rozwijającej się gospodarki na kontynencie. Pomimo braku stabilności politycznej oraz częstych zamachów terrorystycznych na północy kraju, Nigeria typowana jest jako „przodownik rozwoju” na najbliższe lata, który przyciągał będzie coraz większe fundusze inwestycyjne. Inwestycje zagraniczne płyną do kraju szerokim strumieniem. W 2013 roku Nigeria otrzymała 15% wszystkich inwestycji przeznaczonych dla całego kontynentu. Infrastruktura i budownictwo dostały największy kawałek inwestycyjnego tortu. W budownictwie, nowe inicjatywy kredytowe zaczynają zachęcać przeciętnego Nigeryjczyka do zakupu własnego mieszkania.

Dlaczego Nigeria

Nigeria jest potencjalnie jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla prowadzenia działalności gospodarczej na kontynencie afrykańskim. Wielkość populacji (blisko 170 mln), bogactw naturalnych, sprzyjający klimat, pozycja geopolityczna teoretycznie gwarantują duże możliwości wzrostu.

Rozważając możliwości inwestycyjne w Nigerii jako czynniki świadczące na korzyść, można uznać poniższe:

N

ZASOBY

Nigeria posiada ogromne zasoby surowców naturalnych (ropa, gaz, węgiel, cyna, ruda żelaza, złoto, ołów/cynk, wapienie, boksyty, kamienie szlachetne).

N

RYNEK

Nigeria jako siódmy najbardziej zaludniony kraj świata (około 170 mln), oferuje dostęp zarówno do największego rynku konsumpcyjnego w Afryce jak i łatwy dostęp do rynków zrzeszonych w strukturze wspólnoty gospodarczej krajów Afryki zachodniej (ECOWAS).

N

KORZYSTNY KLIMAT INWESTYCYJNY

Bogaty pakiet zachęt mających zainteresować potencjalnych inwestorów takich jak strefy ekonomiczne, zniżki i ulgi podatkowe.