Media

POLHOUSE ESTATE DEVELOPMENT & INVESTMENT

To spółka deweloperska obejmująca zasięgiem Europe i Afrykę. Firma swoje działania w dużej mierze koncentruje na jednym z najszybciej rozwijających się rynków budowlanych jakim jest Nigeria. Tutaj też realizuje szereg dużych projektów zarówno mieszkaniowych, biurowych jak i handlowych. Powstające inwestycje zlokalizowane są w atrakcyjnych okręgach aglomeracyjnych. Dzięki swej architekturze i dostosowanej infrastrukturze rozwijają i kształtują przestrzeń publiczną. Tworzą unikalne, wygodne miejsca do życia i pracy, a tym samym budują przyszłe społeczności miasta.