Ghana

Dlaczego Ghana?

Jak wynika z rankingu Doing Business Banku Światowego, prowadzenie działalności gospodarczej w Ghanie jest łatwiejsze niż w większości państw Afryki Subsaharyjskiej. W zestawieniu Doing Business 2015 kraj ten zajmuje 70. pozycję wśród 189 ujętych w rankingu gospodarek świata, a w subregionie znajduje się na 4. miejscu na 47 sklasyfikowanych państw Afryki Subsaharyjskiej. Znaczny wzrost w porównaniu z edycją 2014 Doing Business – z 130. lokaty na 106. miejsce – odnotowano w kategorii uzyskiwania pozwoleń na budowę. Najlepsze wyniki Ghana osiągnęła w kategorii przyznania kredytu – 36. miejsce oraz rejestrowania własności – 43. pozycja w rankingu w ujęciu światowym. W dniu 11 kwietnia 2014 r. podczas wizyty Polskiej delegacji rządowej w Akrze odbyło się Polsko – Ghanijskie Forum Ekonomiczne w Akrze oraz seminarium dla polskich przedsiębiorców na temat środowiska gospodarczego i prowadzenia działalności gospodarczej w Ghanie. W Forum wzięło udział ok. 120 osób, w tym przedstawiciele biznesu zainteresowani nawiązaniem współpracy z partnerami polskimi. Wydarzenia te pokazały, że potencjał gospodarczy Ghany jest doceniony przez polskich przedsiębiorców oraz potwierdziły zainteresowanie Ghany nawiązywaniem kontaktów handlowych z partnerami z krajów członkowskich UE. W misji udział wzięły 24 polskie firmy reprezentujące różne sektory, m.in.: maszyn rolniczych, budowlany i infrastrukturalny, wydobywczy, obronny, chemiczny, energetyczny, finansowy i IT. Nawiązane zostały bezpośrednie kontakty z Ghana Investment Promotion Centre, Ghana-Poland Chamber of Commerce, Ghana Stock Exchange, Bank of Ghana.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM: Ghana jest chłonnym rynkiem

Ghana jest krajem o bogatych zasobach naturalnych. Wydobycie ropy naftowej z morskiego pola naftowego Jubilee, rozpoczęte w połowie grudnia 2010 r., jest spodziewanym czynnikiem przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Pola naftowe Jubilee są największymi złożami ropy, jakie w ostatniej dekadzie odkryto w Afryce Zachodniej. Dodatkowe projekty naftowe są opracowywane i oczekują na rozpoczęcie w ciągu kilku najbliższych lat. Szacowane zasoby ropy wzrosły do blisko 700 mln baryłek i oczekuje się, iż rozwijający się w tym tempie przemysł wydobywczy, bezpośrednio wpłynie na wzrost gospodarczy kraju. Od 2009 r. obserwowany był znaczny wzrost PKB Ghany. W latach 2012-16 wskaźnik ten utrzymywał się na stałym poziomie 7,9%. Obecnie przed rządem Republiki Ghany stoją wyzwania utrzymania tak wysokiego tempa rozwoju, który doprowadziłby do znacznej poprawy warunków życia mieszkańców kraju. Dla środowiska biznesowego ważnym priorytetem działania rządu jest także walka z korupcją, która ciągle utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Z roku na rok zwiększa się wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Ghanie. Roczny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest stabilny i oscyluje w okolicach 3 mld USD.