Budujemy w Europie i Afryce

POLHOUSE ESTATE DEVELOPMENT & INVESTMENT

To spółka deweloperska obejmująca zasięgiem Europe i Afrykę. Firma swoje działania w dużej mierze koncentruje na jednym z najszybciej rozwijających się rynków budowlanych jakim jest Nigeria. Tutaj też realizuje szereg dużych projektów zarówno mieszkaniowych, biurowych jak i handlowych. Powstające inwestycje zlokalizowane są w atrakcyjnych okręgach aglomeracyjnych. Dzięki swej architekturze i dostosowanej infrastrukturze rozwijają i kształtują przestrzeń publiczną. Tworzą unikalne, wygodne miejsca do życia i pracy, a tym samym budują przyszłe społeczności miasta.

Dlaczego Nigeria

Nigeria jest potencjalnie jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla prowadzenia działalności gospodarczej na kontynencie afrykańskim. Wielkość populacji (blisko 170 mln), bogactw naturalnych, sprzyjający klimat, pozycja geopolityczna teoretycznie gwarantują duże możliwości wzrostu.

Rozważając możliwości inwestycyjne w Nigerii jako czynniki świadczące na korzyść, można uznać poniższe:

N

ZASOBY

Nigeria posiada ogromne zasoby surowców naturalnych (ropa, gaz, węgiel, cyna, ruda żelaza, złoto, ołów/cynk, wapienie, boksyty, kamienie szlachetne).
N

RYNEK

Nigeria jako siódmy najbardziej zaludniony kraj świata (około 170 mln), oferuje dostęp zarówno do największego rynku konsumpcyjnego w Afryce jak i łatwy dostęp do rynków zrzeszonych w strukturze wspólnoty gospodarczej krajów Afryki zachodniej (ECOWAS).
N

KORZYSTNY KLIMAT INWESTYCYJNY

Bogaty pakiet zachęt mających zainteresować potencjalnych inwestorów takich jak strefy ekonomiczne, zniżki i ulgi podatkowe.
Obserwowane w ostatnich latach działania poszczególnych rządów stanowych, zwłaszcza stanu Akwa Ibom, Lagos i kilku innych oraz instytucji centralnych (np. Centralny Bank Nigerii) wskazują, że możliwa jest pozytywna ewolucja i poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorczości w Nigerii. Znaczne dochody pochodzące ze sprzedaży ropy naftowej powodują, że Nigeria jest atrakcyjnym rynkiem zbytu dla towarów i usług.

Na podstawie: NIPC, Ambasada RP w Abudży, MSZ RP

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

POLHOUSE ESTATE DEVELOPMENT & INVESTMENT

ul. Chmielna 2 lok. 31 

Warszawa 00-020 Warszawa

 

biuro@polhouse.com.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

  • ul. Chmielna 2 lok. 31  00-020 Warszawa

” value=”0″ />